By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

ISBN-10: 9144054114

ISBN-13: 9789144054117

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och service provider. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Best medicine books

Download PDF by : Medicating Modern America: Prescription Drugs in History

With americans paying greater than $200 billion every year for prescription capsules, the pharmaceutical enterprise is the main ecocnomic within the country. the recognition of prescribed drugs in contemporary a long time has remade the doctor/patient dating, instituting prescription-writing and pill-taking as an essential component of scientific perform and lifestyle.

New PDF release: Acupuncture in modern medicine

This booklet bargains accomplished updates of present wisdom in acupuncture perform and study. The publication is meant for physicians, acupuncturists, clinical scholars and different healthcare prone who're drawn to acupuncture treatment and research.
The chapters are divided into 4 different types: 1) Acupuncture learn; 2) New advancements in Acupuncture; three) Acupuncture remedy for scientific stipulations and four) evaluation and Accessibility of Acupuncture remedy.

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Läran om kroppen och dess sjukdomar utvecklades med hjälp av filosofen Empedokles. Han menade att jordens beståndsdelar var jord, eld, vatten och luft. Människokroppen hade i sin tur fyra centrala organ; mjälte, hjärna, lever och hjärta, som var knutna till kroppsvätskorna svart galla, slem, gul galla och blod. En obalans mellan kroppsvätskorna ledde till sjukdom. Fyra olika egenskaper hos människan beskrev sym­ tomen och dessa var torr, fuktig, varm och kall. Kr. och detta synsätt på sjukdom och behandling var vecklad, eller mi örtmedi och den var fortj de sjuka barmhä själen v< dåtiden� sig att lä mellan 1 att vara Från dessa va tinerord ken, dvs Dessa m livegna i Undt Luthers rådande fram till 16oo-talet.

Stock­ holm: Wahlström & Widstrand. Heyman, I. & Sandström, B. (2007). Kritisk praktik - ett redskap för forsknings­ anknytning. Konferens Paper. Vårdpedagogikens mångsidighet. Mälar­ dalens Högskola. Lannerheim, L. (1994). Syster blir till - en sociologisk studie om sjuksköters­ keyrkets framväxt och omformering. (Akad. ). Göteborg: University of Gothenburg. Larsson, I. (2008). Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. (Akad. ). Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet.

För att sköta hemmet krävdes inte längre så många kvinnor, och döttrarna i de mer bemedlade familjerna fann att de inte längre var behövda på samma sätt som tidigare. Samtidigt med detta startade rörelser för kvinnlig frigörelse, ett exem­ pel var Blåstrumporna som bildats av kvinnor från engelsk överklass. De kämpade för en frigörelse för övre medelklasskvinnor, med möjligheter att ha ett eget yrke och inte som tidigare vara tvungna att gifta sig eller förbli hemmadöttrar. Detta var två alternativ som båda innebar att de för­ sörjdes av män.

Download PDF sample

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl


by Robert
4.2

Read e-book online Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF
Rated 4.32 of 5 – based on 16 votes